Úvod

Úvod

Téměř každý člověk touží po lepším životě, chce dosahovat stále nové a nové cíle, touží zrealizovat sám sebe. Ale v každodenním shonu, vlivem vnějších okolností, na svoje přání a touhy zapomíná. Ztrácí tak smysl svého života a přestává ho tvořit. Přestává se radovat z maličkostí, a dokonce i z toho, že je, že žije, že existuje.

Vzniká otázka – co dělat?

Samozřejmě že je třeba hledat! Hledat způsoby a prostředky, které umožní změnit situaci, v níž se člověk nachází.

Každý z nás má svoje problémy, radosti a starosti. To, co je pro jednoho problém, zvládá druhý člověk hravě. Z čeho se jeden raduje, může v druhém člověku vyvolat smutek. Někteří řeší problémy s partnerem, jiní s rodiči, další v práci a tak podobně. A někdo, přestože je se svým vnějším životem spokojen, cítí ve svém nitru, že mu něco chybí, že to, co mu nabízí vnější sociální svět, není všechno.

Pokud chcete hledat, zajímá-li vás aktivní přístup k životu, chcete-li být tvůrcem svého života, možná, že metoda DFS je pro vás tou správnou cestou. Tato metoda je určena všem těm, kteří chtějí mít zodpovědnost za svůj vlastní život, za svoje rozhodnutí, za činy, které dělají.

Musíte ale počítat s tím, že chcete-li opravdu něco změnit, budete na to muset vynaložit úsilí, protože bez vnitřního záměru a práce k žádné změně nedojde. 

Máte-li tedy zájem seznámit se s tím, co vám bylo do života dáno, chcete-li se stát hospodářem svého vnitřního a vnějšího světa, jste-li ochotni pracovat, chcete-li přijmout svůj život jako dobrodružství, pak jste na správném místě.